Adatkezelési tájékoztató
a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. által üzemeltetett momsport.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről


1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye
Adatkezelő a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.; Cg:01-09-997890; képviseletében: Móczán Mónika; a továbbiakban: Társaság), illetve illetékes adatfeldolgozói, munkavállalói, az adatkezelés helye e munkavállalók, adatfeldolgozók munkavégzési helye. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz munkatársaink kizárólag feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.


2. Adatfeldolgozók
Társaságunk a személyes adatok kezelése során, a honlap üzemeltetéséhez kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe:


Az adatfeldolgozó neve: Tárhely.eu
címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
tevékenység: tárhelyszolgáltatás


3. A honlapon feltüntetett email címekre írt üzenetekről
A honlapon kapcsolat cím alatt feltüntetett e-mail címek bármelyikére írt üzenetével kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátott adatokat kizárólag kapcsolattartás céljából, az Ön által feltett kérdések megválaszolására használjuk fel, nem egyesítjük más forrásból származó adatokkal, adatbázisokkal. Ezeket az adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk át.
Az űrlap kitöltésével megadott, elektronikusan tárolt személyes adatai vonatkozásban adatkezelésünk jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, a kezelt személyes adatok köre az Ön neve és e-mail címe, mely adatokat az Ön által feltett kérdések megválaszolását követően töröljük rendszerünkből.


4. Ajánlatkérés honlapon keresztül
Honlapunk ajánlatkérési menüpontjában elérhető ajánlatkérő-űrlap kitöltése során az Ön által megadott személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím és az esetleges megjegyzés tartalma) az ajánlat megtétele céljából az ajánlat elfogadásáig vagy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:65. §§ szerinti ajánlati kötöttség megszűnéséig kezeli, ezután töröljük a rendszerből. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez való szükségesség.


5. Panaszkezelés
Ön, mint vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Társasághoz. Az elektronikus panaszait az info@momsport.hu e-mail címre tudja megküldeni. A nevét, e-mail címét és egyéb panaszában foglalt, Ön által megadott személyes adat kezelésének célja a vásárlói panasz kivizsgálása, elintézése.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése.
Az Ön által megadott adatokat a cél megvalósulásáig kezeljük, így különösen, ha a válasz megküldését követően Ön nem él további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével töröljük az adatokat, további igényérvényesítés esetén pedig az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre.


6. Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról
Honlapunk az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően sütiket (cookie-kat) használ. A süti nem más, mint egy információcsomag, ami arra szolgál, hogy a weboldalon történő böngészés során az újabb és újabb aloldalak lekérésekor a szerver, ahol az adott weboldalt tárolják, a böngésző segítségével információt szerezzen arról, hogy a látogató merre jár, és mit csinál az adott weboldalon. Ha nem tárolná a szerver ezeket az információkat, akkor minden egyes oldal betöltésekor új látogatóként érzékelné a szerver az adott látogatót. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására. A Portál a sütiket az alábbi célokból használja: - információ gyűjtése azzal kapcsolatban, miként használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább –, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat; - weboldalunk fejlesztése; - az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt. Honlapunk a weboldal használata során Önről, illetve a böngészésre használt eszközéről különösen az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: - a látogató által használt IP cím, - a böngésző típusa, - a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), - látogatás időpontja, - a meglátogatott oldal adatai. A cookie-k vonatkozásában adatkezelésünk jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

Feltétlenül szükséges, munkamenet sütik (session cookie-k)

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. az Ön által az adott aloldalakon végzett műveletek összességét egy látogatás során. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a böngésző bezárásával, illetve a munkamenet végeztével a sütik e fajtája automatikusan törlődik eszközéről. Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a Portál, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a weboldal használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait, például a szövegméretben az Ön által végrehajtott felhasználói változtatásokat, vagy az Ön által választott nyelvet.

Teljesítményt biztosító sütik

Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, ennek biztosítása érdekében az IP címet is csak részben rögzítik. Annak érdekében gyűjtenek információkat, hogy tudjuk, melyik aloldalt tekintette meg, a weboldal mely részére kattintott, hány aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ezek használatának célja weboldalunk fejlesztése, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javítása.

Harmadik féltől származó sütik

Portálunkon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az Ön számára legmegfelelőbb beállításokhoz kérjük használja keresője “Segítség” menüjét.


7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetőek: info@momsport.hu

Társaságunk adatvédelmi szabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el: http://momsport.hu/uszoda/kozerdekuinformaciok/adatkezelesi-szabalyzat-gdpr/

Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

  • - székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • - honlap: www.naih.hu

Igényét bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatóA Létesítmény üzemeltetője a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.

A Domain tulajdonosa: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

rendezvenyhelyszinek.hu

    LOGO_NEGYZET_FEKETE_ALAP.jpg

Nyitva hétfőtől péntekig
6:00-22:00 között

szombattól vasárnapig 
08:00-20:00 között

1123 Budapest, Csörsz u. 14-16.

Telefon: +36 70 390 0779 
info (kukac) momsport.hu

Koordináták: 47.4900663,19.022626